Een vraag stellen

Welk kort onderwerp beschrijft de inhoud van je vraag het beste?

Om uw melding snel en adequaat in behandeling te kunnen nemen is het van belang dat we over zo veel mogelijk inhoudelijke informatie beschikken. Probeert u dus alstublieft zo volledig mogelijk te zijn en stuur kopieën van eventuele bewijsstukken direct mee.

Kies de datum waarop uw ervaring betrekking heeft.

Geef hier de plaats op waar het incident zich heeft voorgedaan.

Geef hier de straatnaam op waar het incident zich heeft voorgedaan.

Vermeld hier zoveel mogelijk gegevens over ons voertuig zoals: lijnnummer, kenteken, rijrichting, kleur, etc.

Geef hier aan welke richting het voertuig op reed.

Op welk gebied is deze vraag of klacht van toepassing? Kies een Syntus gebied uit de lijst.

Geef hier aan met welke treindienst u heeft gereisd of wil gaan reizen

Kies een datum uit het verleden of vul de datum in bijvoorbeeld: '1 januari 2021'.

Kies een datum uit het verleden of vul de datum in bijvoorbeeld: '1 januari 2021'.

Geef hier alle informatie betreffende uw melding. Zorgt u er daarnaast voor dat u hieronder alle relevante velden invult zodat we uw vraag, opmerking of klacht zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen.

Het OV-chipkaart nummer bestaat uit 16 cijfers. U dient de cijfers achter elkaar in te brengen zonder spaties of streepjes. Met het opgeven van uw OV-chipkaartnummer en insturen van dit formulier verleent u ons toestemming om uw reis- en transactiegegevens in te zien. Deze toestemming hebben wij nodig vanwege uw privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zonder uw toestemming kunnen wij uw verzoek mogelijk niet of niet volledig behandelen.

Op uw OV-chipkaart is een datum vermeld tot wanneer deze geldig is. Vul deze datum hier in.

Voeg hieronder bij bijlage foto's van de schade toe:

Bestand toevoegen of bestanden hier neerzetten