Bezwaar maken tegen de reactie van Keolis Nederland

Als wij als vervoerder niet binnen de vastgestelde termijnen hebben geantwoord of als u niet tevreden bent met het antwoord, dan kunt u met uw klacht bij vier instanties terecht:

De OV Ombudsman

De OV Ombudsman treedt op als de ombudsman van het openbaar vervoer en kan bemiddelen tussen jou en Keolis om met elkaar tot een oplossing te komen. Ga voor meer informatie over de OV Ombudsman en de wijze waarop je contact met de OV Ombudsman kunt opnemen naar de website.

Postbus 2132
3800 CC Amersfoort
Telefoon: 033 – 422 0455

De Geschillencommissie openbaar vervoer
Postbus 90600
2509 LP te Den Haag
Telefoon: 070 – 310 53 10

Het klachtengeld bij de geschillencommissie openbaar vervoer bedraagt € 25,00. De vervoerder moet u het klachtengeld (deels) vergoeden indien u (deels) in het gelijk wordt gesteld.

De Civiele Rechter
Als u uw klacht wilt voorleggen aan de civiele rechter moet u er wel rekening mee houden dat daar kosten aan zijn verbonden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 1511
3500 BM te Utrecht
Telefoon: 088 – 489 00 00