Bezwaar maken tegen de reactie van Keolis Nederland

Als wij als vervoerder niet binnen de vastgestelde termijnen hebben geantwoord of als u niet tevreden bent met het antwoord, dan kunt u met uw klacht bij vier instanties terecht:

De OV Ombudsman
Ombudsman voor beter openbaar vervoer
Postbus 2132
3800 CC Amersfoort
Telefoon: 033 – 422 0455

De Geschillencommissie openbaar vervoer
Postbus 90600
2509 LP te Den Haag
Telefoon: 070 – 310 53 10

Het klachtengeld bij de geschillencommissie openbaar vervoer bedraagt € 25,00. De vervoerder moet u het klachtengeld (deels) vergoeden indien u (deels) in het gelijk wordt gesteld.

De Civiele Rechter
Als u uw klacht wilt voorleggen aan de civiele rechter moet u er wel rekening mee houden dat daar kosten aan zijn verbonden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 1511
3500 BM te Utrecht
Telefoon: 088 – 489 00 00