Bezwaar tegen een boete

Iedere reiziger is verplicht om te reizen met een geldig vervoerbewijs. U hebt pas een geldig vervoerbewijs nadat u hebt ingecheckt met uw OV-chipkaart of een los kaartje hebt gekocht. Ook wanneer u reist met een vervoerbewijs dat u vooraf betaalde (zoals een Student Reisproduct of abonnement), bent u verplicht om in te checken bij de JUISTE vervoerder. Let u daarop in geval u overstapt.

Bent u het niet eens met uw boete? U kunt uw bezwaar tegen een verkregen voorlopig proces-verbaal uitsluitend schriftelijk binnen 14 dagen indienen via het bezwaarformulier.

Bezwaren m.b.t. een gemiste aantoonbare check-in gelden voor de volgende landelijke- en Syntus/Keolis abonnementen:

 • OV-jaarabonnement
 • OV Vrij (combinatie van twee abonnementen: Altijd Vrij en Bus Tram en Metro Vrij)
 • Altijd Vrij
 • Weekend Vrij /Dal Vrij tijdens weekenddagen (waar geen te betalen spitstijden bestaan)
 • Student Reisproduct (gedurende de hele vrij reizen periode van week of weekend, afhankelijk van het gekozen abonnement)
 • Netabonnement
 • Kids Vrij

Met uw bezwaar (uw naam, adres, omschrijving voorval) stuurt u bewijsmateriaal mee:

 • Kopie OV-chipkaart
 • Kopie Vervoerbewijs
 • Kopie Legitimatiebe­wijs
 • Kopie uitstel van betaling

Wij adviseren u de boete direct te betalen als u bezwaar maakt om verhoging van het bedrag te voorkomen. De procedure wordt namelijk niet stilgezet.

Bezwaren worden alleen in behandeling genomen indien uw betaling door Keolis Nederland ontvangen is binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.

Keolis Nederland beoordeelt uw bezwaar en neemt daarop een beslissing. Deze beslissing mag u verwachten binnen 6 weken. U ontvangt deze beslissing per e-mail.

Keolis Nederland kan 3 verschillende beslissingen nemen:

 • Uw bezwaar wordt gehonoreerd.
 • Uw bezwaar wordt gedeeltelijk gehonoreerd.
 • Uw bezwaar wordt niet gehonoreerd.

Tegen het besluit van Keolis Nederland op uw bezwaar kunt u vervolgens niet nogmaals bezwaar maken. Verdere correspondentie wordt dus niet in behandeling genomen.

Klik hier om een bezwaar in te dienen