Bezwaar tegen een boete

Bent u het niet eens met uw boete? U kunt uw bezwaar tegen een verkregen voorlopig proces-verbaal uitsluitend schriftelijk binnen 14 dagen indienen via het bezwaarformulier.

Met uw bezwaar (uw naam, adres, omschrijving voorval) stuurt u bewijsmateriaal mee:

  • Kopie OV-chipkaart
  • Kopie Vervoerbewijs
  • Kopie Legitimatiebe­wijs
  • Kopie uitstel van betaling

Wij adviseren u de boete direct te betalen als u bezwaar maakt om verhoging van het bedrag te voorkomen. De procedure wordt namelijk niet stilgezet.

Bezwaren worden alleen in behandeling genomen indien uw betaling door Syntus ontvangen is binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.

Keolis Nederland voor Syntus beoordeelt uw bezwaar en neemt daarop een beslissing. Deze beslissing mag u verwachten binnen 6 weken. U ontvangt deze beslissing per e-mail.

Keolis Nederland voor Syntus kan 3 verschillende beslissingen nemen:

  • Uw bezwaar wordt gehonoreerd.
  • Uw bezwaar wordt gedeeltelijk gehonoreerd.
  • Uw bezwaar wordt niet gehonoreerd.

Tegen het besluit van Keolis Nederland op uw bezwaar kunt u vervolgens niet nogmaals bezwaar maken. Verdere correspondentie wordt dus niet in behandeling genomen.

Klik hier om een bezwaar in te dienen

Geen antwoord op uw vraag? Stel ons uw vraag.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.