Het betalen van een proces-verbaal / boete

Het betalen van een voorlopig proces-verbaal

Op het uitstel van betaling staat een bedrag vermeld. Dit bedrag dient u binnen 14 dagen over te maken om verhoging te voorkomen. U kunt dit overmaken naar banknummer NL20 INGB 06.54.191.522 in Deventer, onder vermelding van het genoemde betalingskenmerk dat op het uitstel van de betaling staat.

Betaalt u van uit het buitenland, voeg dan de BIC code van de ING Bank toe. Dat is INGBNL2A.

Wanneer u niet binnen 14 dagen betaalt, wordt dit bedrag verhoogd met € 15,- administratiekosten. U heeft dan opnieuw 14 dagen de tijd om dit verhoogde bedrag te betalen.

In termijnen betalen is niet mogelijk.

Geen antwoord op uw vraag? Stel ons uw vraag.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.