Boete / voorlopig proces-verbaal

Tijdens de controle van uw reis met het openbaar vervoer kon u geen geldig vervoerbewijs tonen. Hiervoor heeft u een uitstel van betaling gekregen. Op basis van artikel 70 Wet personenvervoer 2000 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2018-02-17#HoofdstukIV) is het verboden gebruik te maken van het openbaar vervoer zonder een hiervoor geldig vervoerbewijs.

U dient binnen 14 dagen te betalen zoals vermeld op de bon die u ontvangen heeft van de controleur.

Het betalen van een voorlopig proces-verbaal

Op het uitstel van betaling staat een bedrag vermeld. Dit bedrag dient u binnen 14 dagen over te maken om verhoging te voorkomen. U kunt dit overmaken naar banknummer NL20 INGB 06.54.191.522 in Deventer, onder vermelding van het genoemde betalingskenmerk dat op het uitstel van de betaling staat.

Wanneer overboeken per bank niet lukt, dan zou het kunnen zijn dat u het betalingskenmerk invult in het vakje dat bestemd is voor een acceptgirokaartnummer.

De bank herkent het nummer dan niet en de overboeking wordt niet uitgevoerd. Het betalingskenmerk kan in de meeste gevallen ingevuld worden bij Opmerking.

Mocht het desondanks niet lukken, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw bank en daar navraag te doen.

Let op! Betalingen zonder kenmerk worden niet in behandeling genomen.

Ook wanneer u het niet eens bent met het voorlopig proces-verbaal adviseren wij u het bedrag over te maken om onnodige verhoging te voorkomen, het betalingsproces wordt niet stop gezet.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het voorlopig proces-verbaal, dan kunt u bezwaar indienen.