0

Voorwaarden community

  • Je bent onder één forumaccount actief.
  • Gebruik de toevoeging ‘allGo’ of ‘Keolis’ niet in je gebruikersnaam. Dit kan zorgen voor verwarring.
  • Plaats geen berichten die erop lijken dat je betrokken bent bij allGo of Keolis. Zo voorkomen we misverstanden.
  • Je gebruikersnaam, foto, berichten en vragen zijn niet provocerend of discriminerend.
  • Wees respectvol naar de moderators en de andere gebruikers.

0 comments

Please sign in to leave a comment.